Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

rubrika » Deníček sv. Faustyny Kowalské

Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší

1489 Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší - Duše: Pane a Mistře můj, toužím si s Tebou pohovořit. - Ježíš: Mluv, vždyť ti naslouchám v každé chvíli, milované dítě, stále na tebe čekám, o čem si tedy se mnou toužíš pohovořit?- Duše: Pane,…


Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

1488 Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost - Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou? - Duše:…


Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

1487 † Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší - Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej…


Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší

1486 Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší - Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat se svým Bohem, který je Láska a Milosrdenství samo. - Ale bohužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří…


Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

Boží dobrota 1485 Milosrdenství Boha ukrytého v Nejsvětější svátosti, hlas Pána, který nám z trůnu milosrdenství říká: Pojďte ke mně všichni. Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší - Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k…


Poslední večeře

1002 K Pánově večeři vše připraveno, Ke stolu Ježíš s apoštoly usedá, Vše, čím on je - v lásku proměněno, Vždyť tak Svatá Trojice rozhodla. Jak velice toužím usednout s vámi ke stolu, Dříve než budu trpět smrtelně, Odcházím, však láska mě nutí…


Co mohu udělat pro umírající?

Nedávno jsem v jednom ze článků zde na signálech četl: Neustále se Boha ptám... " Proč já? Proč bych já měla pomáhat doprovázet druhé lidi při poslední cestě, před tím, než se s ním setkají? Co jim mohu nabídnout? Vždyť já nemám skoro nic..." Téměř…


Očistec a sv. Faustyna

Téma očistce se v Deníčku sestry Faustyny objevuje dost často. Už na prvních stránkách Deníčku můžeme najít popis vize očistce (srov. Den. 20) 20 Krátce potom jsem se roznemohla. Drahá matka představená mě poslala spolu se dvěmi jinými sestrami na…


Dvě cesty

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 153 Jednoho dne jsem uviděla dvě cesty: jednu širokou, posypanou pískem a květy, plnou radosti a hudby a nejrůznějších…


Přistoupit ke svatému přijímání?

z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 156 † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně…


Ó Maria

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 161 Ó Maria, Panno neposkvrněná, Jsi pro mé srdce čistý křišťál, Tys mou mocí, má kotva pevná, Tys slabému srdci štít i ochrana.…


Znamení před dnem spravedlnosti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den…


Co budeš dělat dnes v 15:00 ?

Všelijakých různých činností, které denně v různou dobu děláme je spousta. Stejně tak, jako mnoho různých činností, najdeme i mnoho důvodů proč právě tyto a v tu konkrétní dobu děláme. Některé činnosti jsou důležité, jiné méně. Určitě najdeme i…


Peklo a jeho propasti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 741 Dnes mě anděl zavedl do propastí pekla. Je to místo velkých bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy…


Milost „úplného odpuštění vin a trestů”

Novéna k Božímu Milosrdenství, Svátek Božího Milosrdenství z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 699 V jistou chvíli jsem uslyšela tato slova: Má dcero, říkej celému…


Modlitba za milost obrácení

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 186 † Dnes mi Ježíš řekl: - Toužím, abys hlouběji poznala mou lásku, jíž mé Srdce plane k duším, a pochopíš to, když budeš…