z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

161

Ó Maria, Panno neposkvrněná,
Jsi pro mé srdce čistý křišťál,
Tys mou mocí, má kotva pevná,
Tys slabému srdci štít i ochrana.

Ó Maria, Tys čistá, ke komu Tě přirovnám,
Panno a Matko zároveň,
Jsi krásná jak slunce, ničím nedotčená,
Nic nelze srovnat s obrazem duše Tvé.

Tvá krása si tak podmanila trojnásobně Svatého,
Že sestoupil z nebe, opustiv trůn věčného panování,
A přijal tělo a krev ze Srdce Tvého,
A po devět měsíců se skrýval v Srdci Panny.

Ó Matko, Panno, nikdo nevystihne,
že člověkem se stává Bůh nezměrný,
Jediným motivem je čistá láska
a jeho milosrdenství bezedné,
Skrze Tebe, Matko, mám dáno žít s ním navěky.

Ó Maria, Matko Panno a Bráno nebeská,
Skrze Tebe byli jsme spaseni,
Všechna milost skrze Tvé ruce pro nás tryská,
Jediné, co mě posvětí - věrné Tebe následování.

Ó Maria, panno - Lilie nejkrásnější,
Tvé srdce bylo na zemi Ježíšovi prvním svatostánkem,
A sice proto, že Tvá pokora byla nejhlubší,
Proto jsi vyvýšena nad andělské kůry a nad svaté.

Ó Maria, má sladká Matko,
Odevzdávám Ti duši, tělo i mé srdce ubohé,
Buď stráží mého života,
A zvláště v posledním boji, ve smrti hodině.

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )