Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

rubrika » Obrázky

Obraz Božího Milosrdenství

Jeho původ je spjat s vizí sestry Faustyny v Płocku 22. února roku 1931, během níž Kristus vyjádřil přání, aby byl takový obraz namalován a opatřen slovy: Ježíši, důvěřuji Ti. Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy…