Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Škola modlitby Růžence

o. Dominik Chmielewski SDB přednáší jak se modlit růženec. Úvod + radostný růženec(Odkaz pro ostrý start videa. Pouze o Dominik. Bez úvodní předmluvy "moderátorů kanálu Slovenského dohovoru za rodinu": https://youtu.be/NKN3Dfx9mLw?t=945 ) Růženec…


Modlitba pro Mary's Meals

"Modlitba pro Mary's Meals"Otče náš, chléb nás vezdejší dej nám dnes a odpusť nám, kdykoli jsme si brali ze společných darů víc, než jsme potřebovali.Dovol nám, abychom ti pomohli nasytit hladovějící dobrými věcmi a nejenom drobky z našeho stolu…


Ohňostroj nebo Mary's Meals?

Při sledování jednoho z videí (uvedených níže) mě napadla myšlenka:Jen 459,- Kč* dá jídlo jednomu hladovějícímu dítěti na celý školní rok a umožní mu vzdělání. Ohňostroj odpálený při nějaké oslavě, je v daleko vyšší částce, je to podívaná, zábava na…


Průvodce adventem 2018

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již poosmnácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2018, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež…


Zvu tě na oběd

V textu dnešního evangelia čteme: Lk 14,12-14 Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: "Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo…


Malý průvodce postní dobou 2018

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku "Malý průvodce postní dobou". Krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal letos pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul, texty k zamyšlení pro všední dny byly vybrány z výroků…


Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší

1489 Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší - Duše: Pane a Mistře můj, toužím si s Tebou pohovořit. - Ježíš: Mluv, vždyť ti naslouchám v každé chvíli, milované dítě, stále na tebe čekám, o čem si tedy se mnou toužíš pohovořit?- Duše: Pane,…


Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

1488 Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost - Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou? - Duše:…


Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

1487 † Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší - Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej…


Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší

1486 Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší - Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat se svým Bohem, který je Láska a Milosrdenství samo. - Ale bohužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří…