1488

Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

 

- Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou?
- Duše: Pane, jsem smutná proto, že navzdory svým upřímným předsevzetím stále dělám chyby, a pořád stejné. Ráno si dělám předsevzetí a večer vidím, jak jsem těm předsevzetím nedostála.
- Ježíš: Ó, mé dítě, čím jsi sama o sobě, a příčinou tvých chyb je, že příliš spoléháš na sebe samu, a málo se opíráš o mě. Ale nechť tě to přespříliš nezarmucuje, máš co do činění s Bohem milosrdenství, tvá ubohost je nevyčerpá, vždyť jsem přece nevymezil počet odpuštění.
- Duše: Ano, to všechno vím, ale útočí na mě veliká pokušení a povstávají ve mně různé pochybnosti a přitom mě všechno dráždí a znechucuje.
- Ježíš: Mé dítě, věz, že největší překážkou svatosti je znechucení a bezdůvodný neklid, on ti bere možnost cvičit se v ctnostech. Všechna pokušení dohromady by ti neměla ani na chvíli narušit vnitřní pokoj a popudlivost a znechucení jsou plodem tvé sebelásky. Není třeba se znechucovat, nýbrž dbej o to, aby místo tvé sebelásky mohla zavládnout má láska. Proto důvěru mé dítě, neměla by ses znechucovat, přicházej ke mně pro odpuštění, vždyť já jsem stále připraven ti odpustit. Kolikrát mě o to prosíš, tolikrát oslavuješ mé mi losrdenství.
- Duše: Poznávám, co je lepší a co se Ti více líbí, ale mám tak veliké zábrany, abych udělala to, co poznávám.
- Ježíš: Mé dítě, život na zemi je boj, a to veliký boj o mé království, ale neboj se, protože nejsi sama. Já tě stále podpírám, a tak se opři o mé rámě a bojuj a ničeho se neboj. Vezmi nádobu důvěry a čerpej ze zdroje života nejen pro sebe, ale mysli i na ostatní duše, a zvláště na ty, kdo nedůvěřují v mou dobrotu.
- Duše: Ó Pane, cítím, že se mé srdce plní Tvou láskou, že paprsky Tvého milosrdenství a lásky prostoupily mou duši. Hle, Pane, jdu na Tvou výzvu; hle, jdu podmanit si duše, podpírána Tvou milostí, jsem připravena jít za Tebou, Pane, nejen na Tábor, ale i na Kalvárii. Toužím přivádět duše ke zřídlu Tvého milosrdenství, aby všechny duše zazářily jasem paprsků Tvého milosrdenství, aby byl dům našeho Otce naplněn, a až nepřítel proti mně začne metat své střely, pak se jako štítem budu krýt Tvým milosrdenstvím.

 

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

 

» Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší «
» Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší «
» Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší «
» Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší «