Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Dvě cesty

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 153 Jednoho dne jsem uviděla dvě cesty: jednu širokou, posypanou pískem a květy, plnou radosti a hudby a nejrůznějších…


Přistoupit ke svatému přijímání?

z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 156 † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně…


Ó Maria

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 161 Ó Maria, Panno neposkvrněná, Jsi pro mé srdce čistý křišťál, Tys mou mocí, má kotva pevná, Tys slabému srdci štít i ochrana.…


Znamení před dnem spravedlnosti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den…


Co budeš dělat dnes v 15:00 ?

Všelijakých různých činností, které denně v různou dobu děláme je spousta. Stejně tak, jako mnoho různých činností, najdeme i mnoho důvodů proč právě tyto a v tu konkrétní dobu děláme. Některé činnosti jsou důležité, jiné méně. Určitě najdeme i…


Peklo a jeho propasti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 741 Dnes mě anděl zavedl do propastí pekla. Je to místo velkých bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy…


Milost „úplného odpuštění vin a trestů”

Novéna k Božímu Milosrdenství, Svátek Božího Milosrdenství z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 699 V jistou chvíli jsem uslyšela tato slova: Má dcero, říkej celému…


Modlitba za milost obrácení

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 186 † Dnes mi Ježíš řekl: - Toužím, abys hlouběji poznala mou lásku, jíž mé Srdce plane k duším, a pochopíš to, když budeš…


Svatý Rok Milosrdenství

13. března 2015 v bazilice svatého Petra, papež František ve své homilii při kající bohoslužbě vyhlásil mimořádné Jubileum jehož jádrem bude Boží Milosrdenství, svatý rok Milosrdenství. Z homilie papeže Františka při kající bohoslužbě, bazilika sv.…


Bible v kapse, kabelce, ...

Možná jste již četli či slyšeli některou z těchto otázek: Dokážeš si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli používali tak, jako používáme mobil? A kdybychom svou Bibli nosili vždy s sebou v kapse nebo v kabelce? A kdybychom se do ní během dne…