Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Malý průvodce postní dobou 2016

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo pro postní dobu 2016 osvědčenou brožurku Malý průvodce postní dobou. Jedná se o sešitek formátu A6, který obsahuje malé duchovní impulzy pro každý všední den a krátká zamyšlení k nedělním evangeliím.…


Průvodce adventem 2015

Pastorační středisko brněnské diecéze opět nabízí věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2015, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity především myšlenky známých autorů: Józef…


Znáš knihu ... ?

Znáš knihu … … psanou ve dvacátém století, jejíž část diktoval dnes již svaté autorce sám Ježíš? … zachycující mnoho poselství Ježíše pro nás všechny? … pojednávající o skutečně pravém a nejcennějším pokladu lidstva – Božím milosrdenství? … ve které…


Očistec a sv. Faustyna

Téma očistce se v Deníčku sestry Faustyny objevuje dost často. Už na prvních stránkách Deníčku můžeme najít popis vize očistce (srov. Den. 20) 20 Krátce potom jsem se roznemohla. Drahá matka představená mě poslala spolu se dvěmi jinými sestrami na…


Dvě cesty

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 153 Jednoho dne jsem uviděla dvě cesty: jednu širokou, posypanou pískem a květy, plnou radosti a hudby a nejrůznějších…


Přistoupit ke svatému přijímání?

z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 156 † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně…


Ó Maria

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 161 Ó Maria, Panno neposkvrněná, Jsi pro mé srdce čistý křišťál, Tys mou mocí, má kotva pevná, Tys slabému srdci štít i ochrana.…


Znamení před dnem spravedlnosti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den…


Co budeš dělat dnes v 15:00 ?

Všelijakých různých činností, které denně v různou dobu děláme je spousta. Stejně tak, jako mnoho různých činností, najdeme i mnoho důvodů proč právě tyto a v tu konkrétní dobu děláme. Některé činnosti jsou důležité, jiné méně. Určitě najdeme i…


Peklo a jeho propasti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 741 Dnes mě anděl zavedl do propastí pekla. Je to místo velkých bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy…