Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

Boží dobrota 1485 Milosrdenství Boha ukrytého v Nejsvětější svátosti, hlas Pána, který nám z trůnu milosrdenství říká: Pojďte ke mně všichni. Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší - Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k…


MOC SVATÉHO RŮŽENCE

Tento rok si připomínáme zjevení Panny Marie ve Fatimě hlavně díky jeho stému výročí. Ve všech těchto zjeveních Panna Maria vyzývala děti (Lucii, Hyacintu a Františka) ke každodenní modlitbě růžence. Říjen je měsícem, ve kterém nám církev připomíná…


17. srpna 2002 - Den zasvědcení světa Božímu milosrdenství papežem sv. Janem Pavlem II. v Łagiewnikach

Dnes je to již 15 let co sv. Jan Pavel II. 17. srpna 2002 v Łagiewnikach zasvětil svět Božímu milosrdenství.


Mše svatá - největší ze zázraků - prožívám ji nebo přežívám?

Důvodem napsání tohoto článku je zamyšlení nad mší svatou a naším osobním vztahem k ní. Cílem je, uvědomit si její obrovský význam v našem životě a vzbudit touhu k proměně našeho přístupu k této svátosti lásky - Eucharistii. Článek je zpracován z…


Poslední večeře

1002 K Pánově večeři vše připraveno, Ke stolu Ježíš s apoštoly usedá, Vše, čím on je - v lásku proměněno, Vždyť tak Svatá Trojice rozhodla. Jak velice toužím usednout s vámi ke stolu, Dříve než budu trpět smrtelně, Odcházím, však láska mě nutí…


Znáš knihu ... ? (2)

Znáš knihu … … psanou v jednadvacátém století, která je neformálním sdružením věřících, kteří cítí potřebu modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe, pro církev v Čechách a na Moravě a pro celý svět? … která ti může pomoci změnit život,…


Křesťanské aplikace v mobilu - Android

Aplikace, které v mém mobilu našly své místo (alespoň na nějaký čas).And BibleOff-line četba nebo poslech Bible, poznámek, slovníků an křesťanských knih kdekoliv, kde se nacházíte.* Přes 50 jazyků - čeština, angličtina, němčina, francouzština, ...*…


Co mohu udělat pro umírající?

Nedávno jsem v jednom ze článků zde na signálech četl: Neustále se Boha ptám... " Proč já? Proč bych já měla pomáhat doprovázet druhé lidi při poslední cestě, před tím, než se s ním setkají? Co jim mohu nabídnout? Vždyť já nemám skoro nic..." Téměř…


Znáš knihu ... ?

Znáš knihu … … psanou ve dvacátém století, jejíž část diktoval dnes již svaté autorce sám Ježíš? … zachycující mnoho poselství Ježíše pro nás všechny? … pojednávající o skutečně pravém a nejcennějším pokladu lidstva – Božím milosrdenství? … ve které…


Očistec a sv. Faustyna

Téma očistce se v Deníčku sestry Faustyny objevuje dost často. Už na prvních stránkách Deníčku můžeme najít popis vize očistce (srov. Den. 20) 20 Krátce potom jsem se roznemohla. Drahá matka představená mě poslala spolu se dvěmi jinými sestrami na…