Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

rubrika » Zamyšlení

Ohňostroj nebo Mary's Meals?

Při sledování jednoho z videí (uvedených níže) mě napadla myšlenka:Jen 459,- Kč* dá jídlo jednomu hladovějícímu dítěti na celý školní rok a umožní mu vzdělání. Ohňostroj odpálený při nějaké oslavě, je v daleko vyšší částce, je to podívaná, zábava na…


Zvu tě na oběd

V textu dnešního evangelia čteme: Lk 14,12-14 Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: "Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo…


Mše svatá - největší ze zázraků - prožívám ji nebo přežívám?

Důvodem napsání tohoto článku je zamyšlení nad mší svatou a naším osobním vztahem k ní. Cílem je, uvědomit si její obrovský význam v našem životě a vzbudit touhu k proměně našeho přístupu k této svátosti lásky - Eucharistii. Článek je zpracován z…