Důvodem napsání tohoto článku je zamyšlení nad mší svatou a naším osobním vztahem k ní. Cílem je, uvědomit si její obrovský význam v našem životě a vzbudit touhu k proměně našeho přístupu k této svátosti lásky - Eucharistii. Článek je zpracován z různých zdrojů, přičemž každý z nich může k této proměně dopomoci.


 Mše svatá (eucharistie) je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. K ní se všechno upíná a není nic většího, čeho by bylo možné dosáhnout. Ježíšova oběť na kříži, při níž nám ukázal lásku až do krajnosti a očistil nás od hříchů, se při slavení mše svaté zpřítomňuje v našem čase. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš jej sám předal svým učedníkům při Poslední večeři. (zdroj)

  Liturgie je věcí společenstvíne jednotlivce, celého shromážděného lidu, ne pouze kněze. Slavení eucharistie uskutečňuje církev (Tělo Kristovo) ve své jednotě a rozličných službách. Všichni přítomní jsou svolaní Pánem a mají mít uvědomělou a aktivní účast s duchovním užitkem. (zdroj: Co je mše a její části (Petr Šabaka))


Přežít nebo prožít mši svatou?
(čerpáno ze stránek P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm.)

 Proč chodíme na mši svatou? Co odpovíme sami sobě, když si položíme tuhle otázku? Většina z nás si na chození na mši buď tak nějak navykla, nebo to považujme za důležité a dobré, protože to považovali za důležité a dobré ti, kdo nás formovali. Ale fakt, že jsme mše svaté účastni už léta, možná odmala, ještě vůbec neznamená, že člověk ví, co při eucharistii slaví, a že ji někdy jen nepřežívá. Proč tam chodím dnes a co to pro mě znamená? Mám pocit, že mě to mění k lepšímu?

... více v článku nebo i v promluvě o prožívání mše svaté.


 

Přežít nebo prožít mši svatou?
P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm.
(ISBN 978-80-7195-690-7)

 

Část z úvodu této knihy:
...
 Na oltáři​ se pokaždé znovu zpřítomňuje Kristova vydanost do krajnosti​,​ a to pro nás a pro naši spásu​: ​​Bůh se nám z lásky cel​e dává​, a zve nás k láskyplné odpovědi​.​ ​Není dost dobře možné slavit eucharistii jako pasivní divák​,​ natož nechat kněze​, ať​​ ji slaví ​"​za nás bez nás​",​ a sami vyrazit raději na výlet​. Koncil položil velký důraz na aktivní účast věřících při mši svaté​, vždyť slavení eucharistie se týká ​každého z nás jednotlivě ​a ​celého společenství dohromady​. ​Oběť i díkůvzdání přináší spolu s knězem také věřící laici​,​ přičemž ​"​účast​í na eucharistické oběti​,​ která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života​,​ podávají ​Bohu božský obětní dar a s ním​ ​i sebe samy." 
 Teoreticky tohle všechno možná víme. Ale co udělat pro to​,​ abychom tak ​mši svatou skutečně prožívali​, ne jen ​"​přežíval​i"?
...
 Oživení vztahu s Kristem je pro slavení eucharistie nesmírně důležité​;​ ​bez něj ​nejsme schopni pochopit​,​ natož prožít​, oč vlastně při mši svaté jde​. Avšak bude-li naše slavení eucharistie neseno láskou k němu​,​ naše uši budou ochotně naslouchat ​Božímu slovu​,​ oči budou chtít hledět na jeho tvář a ​srdce bude toužit zpívat mu chválu​. Potom už nebudeme při mši ​jen diváky a pasivními účastníky​,​ ale těmi​, kdo jsou do děje vtažen​i, plně uchvácen​i tím​,​ co se odehrává​. Mše svatá pro nás ​ztratí ráz pouhé povinnosti​,​ stane se životadárnou součástí našeho života​,​ potřebou a touhou srdce​. 
...
 Svatý Juli​án ​Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout​,​ když hlásal​,​ že ​"všechny zázraky převyšuje svým obsahem​,​ na všechny vyniká délkou svého trvání​. Je to neustále trvající vtělení​,​ ustavičně se obnovující Ježíšova oběť​: ​je to ​hořící keř​,​ který neustále ​plane na oltáři​;​ je to ​mana, prav​ý chléb života​,​ který denně sestupuje z nebe​".
 Jen postupně člověku dochází​, o​ jak zázračnou skutečnost se jedná​. Je dobré živit v sobě úžas​ nad​ tímto tajemstvím​,​ aby nám svátost lásky nezevšedněla - je totiž nevyčerpatelná​, stále v ní můžeme objevovat nové a nové ​ "​zlaté žíly​".
​ ​Kéž by ​i ​tato knížečka napomohla tomu​,​ abychom ​hlouběji poznali ​"svátost Ježíšova srdce​"​ a je​jí životodárnou moc​.​


Největší ze zázraků (animovaný film)​

 Film je založený na soukromých zjeveních mystiků a sv. Faustýny Kowalské. Film byl původně v polštině. Kvalita slovenského dabingu je sice taková "domácí", nicméně to nemůže nic ubrat na hodnotě poselství, které ve filmu najdeme. (délka 66 minut)

... více informací o filmu v článku Největší ze zázraků (animovaný film)​ na stránkách www.fatym.com.

Tento film je na gloria.tv (kde jej lze při registraci i stáhnout).


Mše svatá s Ježíšem a Marií - mystické vidění C. Rivas​
(čerpáno ​z článku na fatym.com)

 Mše svatá je velmi vzácná, vždyť je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy výkupné Oběti na kříži. Jsme však schopni pochopit její cenu? Rozumíme všemu, co se při ní děje? Vážíme si jí nebo nám už připadá fádní? Prožíváme ji tak, jak bychom měli?

 Mystickými zážitky Cataliny Rivas, bolivijské stigmatizované mystičky, nás chtějí Pán Ježíš a jeho Matka naučit užitečnější a plodnější účasti na velké události naší spásy, která se zpřítomňuje ve mši svaté.

 

Video je na YouTube - Prežívaj svätú omšu -Catalina Rivas , i na gloria.tv - Zo zjavenia Cataliny Rivas-Slávenie Svätej omše (kde jej lze při registraci i stáhnout ve formátu videa - mp4 i zvuku - mp3).
(délka 20 minut)
Text ze zápisníku je v článku. Lze jej stáhnout i ve formě prezentace.


2. katechéza – Svätá omša: Žiť Medžugorie, páter Goran Azinovič, 17.06.2020


o. Dominik Chmielewski SDB (11) – Koniec časov, Eucharistia a Mária, sila Kristovho tela a krvi

 

 

Video doporučuji shlédnout celé. Není to ztráta času!

A hlavně tak, pak i žít!


Kázání p. Maroše Loviče na 1. Svatém přijímání

 V tomto kázání p. Maroš Lovič mluví k dětem, které mají své 1. Svaté přijímání. Mluví k nim o pokušeních tohoto světa, které je budou odvádět od vztahu s Ježíšem. Ptá se dětí, co pro mě Ježíš znamená. "Pro mě je Ježíš vším" ... odpovídá jedno děvčátko. Krásná upřímná dětská odpověď. (délka 7 minut)

 

Co pro mě znamená Ježíš?
Najdu si čas na mši svatou nebo podlehnu svodům "pokušitele"?