Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Archiv Listopad 2017

Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší

1489 Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší - Duše: Pane a Mistře můj, toužím si s Tebou pohovořit. - Ježíš: Mluv, vždyť ti naslouchám v každé chvíli, milované dítě, stále na tebe čekám, o čem si tedy se mnou toužíš pohovořit?- Duše: Pane,…


Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

1488 Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost - Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou? - Duše:…


Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

1487 † Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší - Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej…


Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší

1486 Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší - Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat se svým Bohem, který je Láska a Milosrdenství samo. - Ale bohužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří…


Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

Boží dobrota 1485 Milosrdenství Boha ukrytého v Nejsvětější svátosti, hlas Pána, který nám z trůnu milosrdenství říká: Pojďte ke mně všichni. Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší - Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k…