Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Archiv Listopad 2017

Průvodce adventem 2017

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po sedmnácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež…


Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší

1489 Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší - Duše: Pane a Mistře můj, toužím si s Tebou pohovořit. - Ježíš: Mluv, vždyť ti naslouchám v každé chvíli, milované dítě, stále na tebe čekám, o čem si tedy se mnou toužíš pohovořit?- Duše: Pane,…


Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

1488 Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost - Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou? - Duše:…


Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

1487 † Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší - Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej…


Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší

1486 Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší - Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat se svým Bohem, který je Láska a Milosrdenství samo. - Ale bohužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří…


Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší

Boží dobrota 1485 Milosrdenství Boha ukrytého v Nejsvětější svátosti, hlas Pána, který nám z trůnu milosrdenství říká: Pojďte ke mně všichni. Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší - Ježíš: Neboj se, hříšná duše, svého Spasitele, jako první se k…