z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

156

† Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně jsem pro to trpěla. Zdálo se mi, že mi srdce pukne bolestí. Když jsem se dala do práce, plná hořkosti v srdci, stanul náhle u mě Ježíš a řekl mi: Má dcero, svaté přijímání vynechávej jedině tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky. Tvé malé chybičky se ztratí v mé lásce jako stéblo slámy hozené do sálajícího ohně. Věz, že mi působíš velký smutek, když mě vě svatém přijímání opouštíš.

z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )


Eucharistie - Praktické otázky ( - Kdy jít ke svatému přijímání poprvé?,  Jak často přijímat?, Jak správně přijímat?, Eucharistická úcta mimo mši)