z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

186

† Dnes mi Ježíš řekl: - Toužím, abys hlouběji poznala mou lásku, jíž mé Srdce plane k duším, a pochopíš to, když budeš rozjímat o mém utrpení. Vzývej mé milosrdenství pro hříšníky, toužím po jejich spáse. Když se tuto modlitbu se zkroušeným srdcem a vírou pomodlíš za některého hříšníka, dám mu milost obrácení. Je to tato modlitbička:

187

- Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze Srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás – důvěřuji Ti.

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček    BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )


Tato modlitba je uvedena i mezi modlitbami v Hodině milosrdenství v knize: JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI!    Výbor modliteb svaté sestry Faustyny (ISBN 978-80-7266-256-2).