1002
K Pánově večeři vše připraveno,
Ke stolu Ježíš s apoštoly usedá,
Vše, čím on je - v lásku proměněno,
Vždyť tak Svatá Trojice rozhodla.

Jak velice toužím usednout s vámi ke stolu,
Dříve než budu trpět smrtelně,
Odcházím, však láska mě nutí zůstat s vámi spolu,
Prolévá krev, dává život, vždyť miluje nesmírně.

Láska na sebe bere podobu chleba,
Aby, ač odchází, zůstal tu s námi,
Až tak vydat se nebylo třeba,
To vroucí láska ho oděla těmi způsobami.

Nad chlebem, nad vínem říká slova:
Toto je krev, toto je tělo mé,
Ač tajemná, přec milá jeho slova,
A podal kalich mezi učedníky své.

Do morku kostí se Ježíš zachvěl
A řekl: Jeden z vás zradí Mistra svého.
Zmlkli, ticho jak v hrobě,
Jan svou hlavu sklání na prsa jeho.

Večeře zakončena,
Pojďme do zahrady,
Láska je nasycena,
Tam už čeká, kdo ji zradí.

Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

(zdroj obrázku: pixabay.com)