Všelijakých různých činností, které denně v různou dobu děláme je spousta. Stejně tak, jako mnoho různých činností, najdeme i mnoho důvodů proč právě tyto a v tu konkrétní dobu děláme. Některé činnosti jsou důležité, jiné méně. Určitě najdeme i hodně činností, které dělá více lidí ve stejnou dobu a ze stejného důvodu.

Co budeš dělat dnes v 15:00 ? Přidáš se k těm, kteří uctívají Boží Milosrdenství i ty?

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

- Ve tři hodiny vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení...(Dn 1320)

Připomínám ti, má dcero, že  kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Má dcero, snaž se v tuto hodinu pokud ti to povinnosti dovolí, vykonat pobožnost křížové cesty, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. Žádám úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem dal toto tajemství poznat nejhlouběji.(Dn 1572)

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )

Další informace:

» Hodina Božího milosrdenství « - na stránkách Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, Modlitby v hodině milosrdenství

» Kniha milosrdenství « - O projektu; Jak to funguje?; Modlitba ke stažení

» Hodina Božího Milosrdenství «  - video na YouTube