Znáš knihu …

… psanou v jednadvacátém století, která  je neformálním sdružením věřících, kteří cítí potřebu modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe, pro církev v Čechách a na Moravě a pro celý svět?

… která ti může pomoci změnit život, prohloubit tvou víru, pomoci ti dosáhnout svatosti a Božího království?

… ve které je zapsáno již přes 2300 osob, kteří se připojili do kruhu vzájemné modlitby za Boží milosrdenství?

… ve které může být zapsáno i tvé jméno?

 

» Kniha milosrdenství «

 

Zápis tvého jména do této "Knihy milosrdenství" ti přinese:

* Povinnost se každý den v Hodině milosrdenství (od 15 do 16 hod.) snažit aspoň na chvíli vzpomenout na utrpení Pána Ježíše podstoupené z lásky k nám a uctít tuto Hodinu podle svých možností tak, jak to Pán řekl sestře Faustyně (Dn. 1572).

* Povinnost se každý den pomodlit za všechny, kteří jsou do "Knihy milosrdenství" zapsáni, Korunku k Božímu milosrdenství a Modlitbu odevzdání světa Božímu milosrdenství, kterou svěřil celý svět Božímu milosrdenství v roce 2002 dnes již svatý papež Jan Pavel II.

* "Závazek" snažit se šířit ve svém okolí úctu k Božímu milosrdenství a povzbuzovat lidi k důvěře v Boží milosrdenství především svým životem a příkladem živé víry a také pozváním ostatních, aby se také připojili k tomuto projektu.

* Každý pátek od 16 hodin bude i za tebe sloužena mše svatá.

* Možnost s přihláškou zaslat i tvé prosby za tebe, za tvé blízké, známé, přátele, za živé i zemřelé, za celý svět a zvláště za hříšníky. Prosby nebudou zveřejňovány.

* Dárek v podobě nalého křížku jako symbolu "Knihy milosrdenství", který ti pomocí dvou paprsků tvořících symbol srdce bude připomínat Ježíšovo srdce plné lásky a milosrdenství a utrpení našeho Pána, do kterého jsme byli ponořeni. Červený a světlý paprsek navazují na obraz milosrdného Ježíše a připomínají nám, že Boží milosrdenství vyrůstá z utrpení Pána Ježíše, podstoupeného z lásky k nám, a vybízí nás k důvěře Bohu. Křížek je vyroben tak, abys ho mohl(a) nosit a abys pokaždé, když se setkáš s někým, kdo nosí stejný křížek, měl(a) jistotu a radost, že se tento člověk modlí za tebe stejně jako ty za něj. Křížek je tedy také způsobem vydávání svědectví a zároveň motivuje a zavazuje k zodpovědnému chování, které by vydávalo dobré svědectví ostatním lidem.

 

Tato kniha změnila nejen můj život.

Necháš do ní zapsat i své jméno?

 

(zdroj obrázku: pixabay.com)

  


1572
Připomínám ti, má dcero, že  kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Má dcero, snaž se v tuto hodinu pokud ti to povinnosti dovolí, vykonat pobožnost křížové cesty, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. Žádám úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem dal toto tajemství poznat nejhlouběji. (Dn 1572)

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček   BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská (ISBN 978-80-7195-269-5)

zpět nahoru