Znáš knihu …

… psanou ve dvacátém století, jejíž část diktoval dnes již svaté autorce sám Ježíš?

… zachycující mnoho poselství Ježíše pro nás všechny?

… pojednávající o skutečně pravém a nejcennějším pokladu lidstva – Božím milosrdenství?

… ve které Král milosrdenství vyjadřuje touhu obdarovávat duše milostmi?

… ve které se dočteš nejen o propastech pekla, očistci, znamení před dnem spravedlnosti, … ale i o tom, jak můžeš získat každý rok milost úplného odpuštění vin a trestů (čili stejnou milost, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu)?

... ve které se dočteš jak dosáhnout milosti obrácení a pokojné smrti?

… obsahující mnoho modliteb?

… která je celoživotním svědectvím světice?

… která ti může pomoci změnit život, prohloubit tvou víru, pomoci ti dosáhnout svatosti a Božího království?

...

 

Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 )