Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Archiv Únor 2019

Modlitba pro Mary's Meals

"Modlitba pro Mary's Meals"Otče náš, chléb nás vezdejší dej nám dnes a odpusť nám, kdykoli jsme si brali ze společných darů víc, než jsme potřebovali.Dovol nám, abychom ti pomohli nasytit hladovějící dobrými věcmi a nejenom drobky z našeho stolu…