Být dobrým křesťanem ...

Modlitby, zamyšlení, knihy, písně, obrázky, do mobilu, ...

Archiv Srpen 2015

Dvě cesty

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 153 Jednoho dne jsem uviděla dvě cesty: jednu širokou, posypanou pískem a květy, plnou radosti a hudby a nejrůznějších…


Přistoupit ke svatému přijímání?

z Deníčku sv. Faustyny - DeníčekBOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 156 † Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně…


Ó Maria

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) 161 Ó Maria, Panno neposkvrněná, Jsi pro mé srdce čistý křišťál, Tys mou mocí, má kotva pevná, Tys slabému srdci štít i ochrana.…


Znamení před dnem spravedlnosti

z Deníčku sv. Faustyny - Deníček BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI - Svatá s. M. Faustyna Kowalská ( ISBN 978-80-7195-269-5 ) Napiš toto: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve než nadejde den…