Obraz Božího Milosrdenství Nejmilosrdnější Ježíši, Tvá dobrota je nekonečná a pokladnice Tvých milostí jsou nevyčerpatelné. Bezmezně důvěřuji Tvému milosrdenství, které převyšuje všechna Tvá díla. Zcela a bez výhrad se Ti odevzdávám, abych takto mohl žít a usilovat o křesťanskou dokonalost.
 Toužím šířit Tvé milosrdenství uskutečňováním děl milosrdenství jak duchovního, tak tělesného, se zvláštní snahou o obrácení hříšníků a poskytováním útěchy potřebným, nemocným a trpícím.
 Proto mě opatruj, Ježíši, jako své vlastnictví a svou slávu. I když se občas chvěji strachem, když si uvědomuji svou slabost, přesto současně bezmezně důvěřuji ve Tvé milosrdenství. Kéž by všichni lidé včas poznali nekonečnou hloubku Tvého milosrdenství, uvěřili mu a navěky je oslavovali.

Amen.     

 

Zdroj: JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI! Výbor modliteb svaté sestry Faustyny (ISBN 978-80-7266-256-2)